Midnattsloppet i Stockholm

Midnattsloppet är ett löparevent som är 10 kilometer långt och ägt rum i Stockholm sedan 1982, i Göteborg sedan 2008, i Helsingfors i Finland sedan 2010 och i Malmö sedan 2013. År 2009 och 2010 ägde även Midnattsloppet i Köpenhamn rum men lades ner på grund av bristande intresse. Starten brukar vara mellan klockan 21 Läs mer…